PHP

Otomatik Backlink Kontrol

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere php ile otomatik backlink kontrol kodlarını paylaşmak istiyorum. Amacı nedir diyen arkadaşlar için hacklink aldığınızı varsayalım ve bunu hergün girip kontrol etmek istemiyorsunuz kaldırıldığında veya bulunamadığında bana otomatik olarak e-posta gelsin diyorsanız aşağıdaki kodları inceleyebilirsiniz.

[code]</pre>
<?php
/*
* CREATE TABLE `zirve_market`.`backlink`( `id` INT AUTO_INCREMENT, `backlink` VARCHAR(100), `durum` ENUM(‘Aktif’,’Pasif’) DEFAULT ‘Aktif’, KEY(`id`) );
* ALTER TABLE `zirve_market`.`backlink` ADD COLUMN `eposta` VARCHAR(100) NULL AFTER `backlink`;
* ALTER TABLE `zirve_market`.`backlink` CHANGE `eposta` `eposta` VARCHAR(100) CHARSET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci DEFAULT ‘[email protected]’ NULL;
* ALTER TABLE `zirve_market`.`backlink` CHANGE `backlink` `backlink` VARCHAR(100) CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL, CHANGE `eposta` `eposta` VARCHAR(100) CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT ‘[email protected]’ NULL, CHANGE `durum` `durum` ENUM(‘Aktif’,’Pasif’) CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT ‘Aktif’ NULL;
* ALTER TABLE `zirve_market`.`backlink` ADD COLUMN `kontrol` VARCHAR(100) NULL AFTER `backlink`;
*
*/
##### Mysql ######
$con["host"] = "ip/domain";
$con["mysqlUser"] = "user";
$con["mysqlPass"] = "pass";
$con["mysqlDb"] = "database";

#### Global ######
DEFINE("host",$con["host"]);
DEFINE("mysqlUser",$con["mysqlUser"]);
DEFINE("mysqlPass",$con["mysqlPass"]);
DEFINE("mysqlDb",$con["mysqlDb"]);
#### connection ####
$mysqlCon = mysql_connect(host,mysqlUser,mysqlPass) or die (mysql_error());
$mysqlSelectDb = mysql_select_db(mysqlDb) or die (mysql_error());
#### Fonksiyonlar #####
function baglan($url,$kod){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$durum = curl_exec($ch);
if(preg_match(‘#’.$kod.’#si’,$durum))
{
$sonuc = true;
}
else
{
$sonuc = false;
}
return $sonuc;
}
#### Mail Ayarları ####
require ‘PHPMailerAutoload.html’;
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
//$mail->SMTPDebug = 1;
$mail->SMTPAuth = true;

$mail->Host = "mail.kirmizishop.com";
$mail->Port = 587;
$mail->IsHTML(true);
$mail->SMTPSecure = ‘tls’;
$mail->Username = ‘[email protected]’;
$mail->Password = ‘mailsifre’;
$mail->SetFrom($mail->Username, ‘Back Link Kontrol Sistemi’);
$mail->AddAddress(‘[email protected]’, ‘Back Link Kontrol Sistemi’);
$mail->CharSet = ‘UTF-8’;
$mail->Subject = ‘Back Link Kontrol Sistemi’;
#### Sorgular ####
$sql = "SELECT * FROM backlink WHERE durum=’Aktif’";
$qry = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
while($arr=mysql_fetch_array($qry))
{
//echo baglan(‘http://www.flg.es’,’lipsdelta’);
$kontrolNoktasi = baglan($arr["backlink"],$arr["kontrol"]);
if(!$kontrolNoktasi)
{
//Linki Bulamaz ise
$content = "
==============Domain Kontrol Sistemi ===================<br/>
Domain : ".$arr["backlink"]." <br/>
Kontrol Zamanı : ".date("H.i.s d/m/Y")." <br/>
========================================================";
$mail->IsHtml(true);
$mail->MsgHTML($content);
if (!$mail->send()) {
echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} else {
//mail Gitti
//header(‘Location:index.html?drm=ok’)
echo "Message sent!";
}
}

}
?>

[/code]

Bunu Oyla post
2 Comments
  1. Sincan Kombi Teknik Servisi 6 sene ago
    Reply

    Teşekkürler..

  2. karan 6 sene ago
    Reply

    teşekkürler elinize sağlık

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

%d blogcu bunu beğendi: