Otomatik Backlink Kontrol

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere php ile otomatik backlink kontrol kodlarını paylaşmak istiyorum. Amacı nedir diyen arkadaşlar için hacklink aldığınızı varsayalım ve bunu hergün girip kontrol etmek istemiyorsunuz kaldırıldığında veya bulunamadığında bana otomatik olarak e-posta gelsin diyorsanız aşağıdaki kodları inceleyebilirsiniz.

[code]</pre>
<?php
/*
* CREATE TABLE `zirve_market`.`backlink`( `id` INT AUTO_INCREMENT, `backlink` VARCHAR(100), `durum` ENUM(‘Aktif’,’Pasif’) DEFAULT ‘Aktif’, KEY(`id`) );
* ALTER TABLE `zirve_market`.`backlink` ADD COLUMN `eposta` VARCHAR(100) NULL AFTER `backlink`;
* ALTER TABLE `zirve_market`.`backlink` CHANGE `eposta` `eposta` VARCHAR(100) CHARSET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci DEFAULT ‘[email protected]’ NULL;
* ALTER TABLE `zirve_market`.`backlink` CHANGE `backlink` `backlink` VARCHAR(100) CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL, CHANGE `eposta` `eposta` VARCHAR(100) CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT ‘[email protected]’ NULL, CHANGE `durum` `durum` ENUM(‘Aktif’,’Pasif’) CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT ‘Aktif’ NULL;
* ALTER TABLE `zirve_market`.`backlink` ADD COLUMN `kontrol` VARCHAR(100) NULL AFTER `backlink`;
*
*/
##### Mysql ######
$con["host"] = "ip/domain";
$con["mysqlUser"] = "user";
$con["mysqlPass"] = "pass";
$con["mysqlDb"] = "database";

#### Global ######
DEFINE("host",$con["host"]);
DEFINE("mysqlUser",$con["mysqlUser"]);
DEFINE("mysqlPass",$con["mysqlPass"]);
DEFINE("mysqlDb",$con["mysqlDb"]);
#### connection ####
$mysqlCon = mysql_connect(host,mysqlUser,mysqlPass) or die (mysql_error());
$mysqlSelectDb = mysql_select_db(mysqlDb) or die (mysql_error());
#### Fonksiyonlar #####
function baglan($url,$kod){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$durum = curl_exec($ch);
if(preg_match(‘#’.$kod.’#si’,$durum))
{
$sonuc = true;
}
else
{
$sonuc = false;
}
return $sonuc;
}
#### Mail Ayarları ####
require ‘PHPMailerAutoload.html’;
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
//$mail->SMTPDebug = 1;
$mail->SMTPAuth = true;

$mail->Host = "mail.kirmizishop.com";
$mail->Port = 587;
$mail->IsHTML(true);
$mail->SMTPSecure = ‘tls’;
$mail->Username = ‘[email protected]’;
$mail->Password = ‘mailsifre’;
$mail->SetFrom($mail->Username, ‘Back Link Kontrol Sistemi’);
$mail->AddAddress(‘gid[email protected]’, ‘Back Link Kontrol Sistemi’);
$mail->CharSet = ‘UTF-8’;
$mail->Subject = ‘Back Link Kontrol Sistemi’;
#### Sorgular ####
$sql = "SELECT * FROM backlink WHERE durum=’Aktif’";
$qry = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
while($arr=mysql_fetch_array($qry))
{
//echo baglan(‘http://www.flg.es’,’lipsdelta’);
$kontrolNoktasi = baglan($arr["backlink"],$arr["kontrol"]);
if(!$kontrolNoktasi)
{
//Linki Bulamaz ise
$content = "
==============Domain Kontrol Sistemi ===================<br/>
Domain : ".$arr["backlink"]." <br/>
Kontrol Zamanı : ".date("H.i.s d/m/Y")." <br/>
========================================================";
$mail->IsHtml(true);
$mail->MsgHTML($content);
if (!$mail->send()) {
echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} else {
//mail Gitti
//header(‘Location:index.html?drm=ok’)
echo "Message sent!";
}
}

}
?>

[/code]

kurtitasarim

‘’İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras" diye tanımlanır tutku. Yaptığın işi sevmek yerine, sevdiğin işi yap mottosu da benim tutku tanımım. Kod yazmak bir yana, o kodun sistem üzerindeki hareketlerini, farklı cihazlar ile etkileşimini, o noktalarda oluşan sıkıntıları görmek, çözmek ve bunu yaparken diğer kişilere yol göstermek işimin en zevkli yanı. Bu sebeple önce tutku ile yapılan iş, sonra maddiyat..

This Post Has 2 Comments

  1. Sincan Kombi Teknik Servisi

    Teşekkürler..

  2. karan

    teşekkürler elinize sağlık

Bir yanıt yazın