PHP

Logo Carilerini php ile listeleme

Merhaba developer arkadaşlar uzun süre araştırma ve testler sonucunda sizlere logo go muhasebe programı kullanan firmaların php ile carilerini listeleme kodlarını paylaşmak istiyorum. Bu neye yarar demeyin nasıl kullanmak isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz :). Kısa detaylar verecek olursam windows işletim sisteminde kullandığınız ODBC versiyonunuza dikkat edin 10 veya 11 olabilir. Listeleme kısmında 015 aktif olan yıl tablosudur arkadaşlar

ayar dosyası

[code]

<?php
##### mssql ######
$con["dsn"] = "logo sunucu"; //ip adres
$con["user"] = "mssql user"; //mssql user
$con["pass"] = "mssql pass"; //mssql pass
$con["db"] = "mssql sunucu"; //db Select

##### Mysql ######
$con["host"] = "host";
$con["mysqlUser"] = "user";
$con["mysqlPass"] = "password";
$con["mysqlDb"] = "database";

#### Global ######

DEFINE("dsn",$con["dsn"]);
DEFINE("user",$con["user"]);
DEFINE("password",$con["pass"]);
DEFINE("database",$con["db"]);

DEFINE("host",$con["host"]);
DEFINE("mysqlUser",$con["mysqlUser"]);
DEFINE("mysqlPass",$con["mysqlPass"]);
DEFINE("mysqlDb",$con["mysqlDb"]);

setlocale(LC_MONETARY, ‘en_US’);

$odbcCon = odbc_connect("Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=".dsn.";Database=".database.";", user, password) or die (odbc_error());

$mysqlCon = mysql_connect(host,mysqlUser,mysqlPass) or die (mysql_error());
$mysqlSelectDb = mysql_select_db(mysqlDb) or die (mysql_error());
?>

[/code]

gerekli listeleme kodları

[code]

<?php
//header(‘Content-Type: text/html; charset=utf-8’);
require("_config.php");

/*
* Bu kısımda mssql işlemleri uygulama yapalım
* query ile sorgula ve while ile listeleme yap
*/
$odbcSql = "SELECT C.CODE ,C.DEFINITION_ ,ISNULL(SUM(T.DEBIT),0) BORC ,ISNULL(SUM(T.CREDIT),0) ALACAK ,ISNULL(SUM(T.DEBIT-T.CREDIT),0) BAKIYE
FROM LG_015_CLCARD C
LEFT JOIN LG_015_01_CLTOTFIL T ON C.LOGICALREF=T.CARDREF AND T.TOTTYP=1
WHERE C.CARDTYPE <>22 AND C.ACTIVE=0 GROUP BY C.CODE ,C.DEFINITION_";
$odbcQry = odbc_exec($odbcCon, $odbcSql);
/*
echo "<pre>";
print_r(odbc_fetch_array($odbcQry));
echo "</pre>";
*/
$out = ‘<table>
<tbody>
<tr>
<th>Kodu</th>
<th>Adı</th>
<th>Borç</th>
<th>Alacak</th>
<th>Kalan Bakiye</th>
</tr>
</tbody>’;
//$tahsilat = 0;
while($odbcArr=odbc_fetch_array($odbcQry))
{
### mssql tablolar ###
$borc = number_format($odbcArr["BORC"],2);
$alacak = number_format($odbcArr["ALACAK"],2);
//$tahsilat += number_format($odbcArr["BORC"]-$odbcArr["ALACAK"],2);
$out .= ‘<tr>
<td>’.$odbcArr["CODE"].'</td>
<td>’.$odbcArr["DEFINITION_"].'</td>
<td>’.$borc.'</td>
<td>’.$alacak.'</td>
<td>’.number_format($odbcArr["BORC"]-$odbcArr["ALACAK"],2).'</td>
</tr>’;

}
$out .= ‘</table>’;
echo $out."<br/>";
?>
<style type="text/css">
table {
font-size:10pt;
font-family:tahoma;
}
tr:nth-child(even) {background: #CCC}
tr:nth-child(odd) {background: #FFF}
</style>

[/code]

Bunu Oyla post
2 Comments
 1. muhammed 6 sene ago
  Reply

  logo go ile php yardımı ile cari açmak ve sipariş oluşturmak istiyoruz. görüşmek isterim

  • kurtitasarim 6 sene ago
   Reply

   iletişim bilgilerinizden sonra sizinle görüşme sağlayacağım iyi çalışmalar dilerim.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

%d blogcu bunu beğendi: