Linux, PHP

CentOS 7 Plesk Upgrade PHP CLI 5.4 ten 5.6

Plesk panel ip ekleme sorunu

CentOS 7 Plesk Upgrade PHP CLI 5.4 ten 5.6 ;

Merhabalar bugün sunucumu CentOS 7 kurup üstüne plesk’in son sürümünü kurup ,composer paketlerini yükledikten sonra projem için kullanacğaım laravel 5.3 için install işlemini başlatırken php versiyon hatası aldım. Gariptirki yükleme seçeneklerini manul olarak özellikle php 5.6 ve 7 seçim yapmama rağmen makine üzerinde default olarak 5.4 (cli) geldiğini gördüm. Laravel kullanacağınız projeler için Laravel 5.1’den itibaren mecbur olarak default php 5.6 ve üzeri olmak zorundadır.

Şimdi sırası ile yapılacak işlemleri sizler için sıraladım.

işlemler

Dikkat !!! : Sakın ama sakın yum -y remove php-*

1.Yüklü PHP paketlerinin bir listesini görüntüleyelim:

yum list installed | grep --color=auto php

Benim çıktı ekranım

php.x86_64          5.4.45-3.el7.remi        @remi       
php-cli.x86_64        5.4.45-3.el7.remi        @remi       
php-common.x86_64      5.4.45-3.el7.remi        @remi       
php-fpm.x86_64        5.4.45-3.el7.remi        @remi       
php-gd.x86_64        5.4.45-3.el7.remi        @remi       
php-imap.x86_64       5.4.45-3.el7.remi        @remi       
php-ioncube-loader.x86_64  5.0.19-1.el7.remi.5.4      @remi       
php-mbstring.x86_64     5.4.45-3.el7.remi        @remi       
php-mysql.x86_64       5.4.45-3.el7.remi        @remi       
php-pdo.x86_64        5.4.45-3.el7.remi        @remi       
php-xml.x86_64        5.4.45-3.el7.remi        @remi          
plesk-php56.x86_64      5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-bcmath.x86_64  5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-cli.x86_64    5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-dba.x86_64    5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-enchant.x86_64  5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-fpm.x86_64    5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-gd.x86_64    5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-imagick.x86_64  3.1.2-centos7.15100513     @PHP_5_6_15-dist  
plesk-php56-imap.x86_64   5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-intl.x86_64   5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-ioncube-loader.x86_64
plesk-php56-ldap.x86_64   5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-mbstring.x86_64 5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-mcrypt.x86_64  5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-mysql.x86_64   5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-odbc.x86_64   5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-opcache.x86_64  5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-pdo.x86_64    5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-pear.noarch   1.9.4-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-pgsql.x86_64   5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-process.x86_64  5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-pspell.x86_64  5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-redis.x86_64   2.2.5-centos7.15100513     @PHP_5_6_15-dist  
plesk-php56-release.x86_64  5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-snmp.x86_64   5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-soap.x86_64   5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-tidy.x86_64   5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-xdebug.x86_64  2.2.3-centos7.15100513     @PHP_5_6_15-dist  
plesk-php56-xml.x86_64    5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
plesk-php56-xmlrpc.x86_64  5.6.16-centos7.15120116     @plesk-php-5.6   
psa-phpmyadmin.noarch    4.5.1-cos7.build1205151118.13  @PLESK_12_5_30-dist
psa-phppgadmin.noarch    5.1-cos7.build1205150720.14   @PLESK_12_5_30-dist

2. php 5.6 remi deposunu kullanarak yükleyelim !

yum install epel-release
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm

3. repolarımızı düzenlemek için

nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

Not: Eğer Sunucunuzda nano yüklü değil ise ” yum -y install nano ” işlemini yapınız -y burada yes işlemini görmektedir.

4. PHP 5.6 paketini aktif edelim !

[remi-php56]
name=Remi's PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php56/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php56/mirror
# NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
<span style="color: #ff0000;">enabled=1</span>
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

5. Güncelleme işlemi.

yum -y update php

6. Yeni PHP paketlerinin yüklü olup olmadığını kontrol edin:

yum list installed | grep --color=auto php
php56.x86_64         2.1-2.el7.remi         @remi       
php56-php-cli.x86_64     5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-php-common.x86_64   5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-php-fpm.x86_64     5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-php-gd.x86_64     5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-php-imap.x86_64    5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-php-ioncube-loader.x86_64
php56-php-mbstring.x86_64  5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-php-mysqlnd.x86_64   5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-php-pdo.x86_64     5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-php-pear.noarch    1:1.10.1-1.el7.remi       @remi       
php56-php-pecl-jsonc.x86_64 1.3.9-1.el7.remi        @remi       
php56-php-pecl-zip.x86_64  1.13.1-1.el7.remi        @remi       
php56-php-process.x86_64   5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-php-xml.x86_64     5.6.17-1.el7.remi        @remi       
php56-runtime.x86_64     2.1-2.el7.remi         @remi

7. PHP versiyunumuzu kontrol edelim

php -v

PHP 5.6.17 (cli) (built: Jan 6 2016 18:56:36) 
Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies
  with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v5.0.12, Copyright (c) 2002-2015, by ionCube Ltd.
zvr
Bu Yazıyı Değerlendirin
Tagged , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir