You are currently viewing Opencart Yorum Yapanların Soyisimlerini İlk Harfini Gösterme

Opencart Yorum Yapanların Soyisimlerini İlk Harfini Gösterme

Bugün sizlere opencart kullanılan e-ticaret sitelerinde ürüne gelen yorumlarda kullanıcıların isimlerinin nasıl revize edeceğimizi aktaracağım. Amacımız Opencart Yorum Yapanların Soyisimlerini İlk Harfini Gösterme.

E-Ticaret sistemleri

Günümüzde internetin yaygın olduğu ve üretimlerimizi, toptan aldığımız ürünlerimizi pazarlamak için bir araca ihtiyacımız vardır. Tam bu noktada e-ticaret sistemleri ve online ödemeler karşımıza çıkmaktadır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıdaki belirtilen revizelerinizi yapmadan önce tam bir yedek almanız gerekmektedir. Olası hatalı bir kod düzenlemesi veya yanlış dosya yüklemesi yapmanız halinde sistemsel bir sorun ile karşılaşabilirsiniz.

Opencart Yorum Yapanların Soyisimlerini İlk Harfini Gösterme

Aşağıdaki adımları ve dosya yollarınızı dikkatli olarak inceleyip düzenlemeniz yeterlidir.

## catalog > controller > product > product.php
## dosyasına ekle

  public function isimParcala($parcala, $title = null)
	{
		$split = str_replace(array("\r\n", " "), "", rtrim(ltrim($parcala)));
		$clear = preg_replace('/\s+/', ' ', $split);
		$explode = explode(" ", $clear);
		$endName = end($explode);
		$endNameCount = mb_strlen($endName);
		if (count($explode) > 1) {
			$name = $explode[0];
		} else {
			$name = $clear;
		}
//		return $name;
		return $name." ".$this->str_split_unicode($endName,1)[0]."...".$this->str_split_unicode($endName,1)[$endNameCount-1]." ".$this->uzmanlik($parcala);
	}

	public function uzmanlik($explode)
	{
		//$findUser  = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "customer WHERE CONCAT(firtname,' ',lastname) like {$explode}'");
		$findUser  = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "customer WHERE CONCAT(`firstname`,' ',`lastname`) like '{$explode}'");
		if($findUser->num_rows > 0)
		{
			//$rows  =  $findUser->row;
			if((int)$findUser->row['customer_group_id']=="3")
			{
				$parse = array_filter(json_decode($findUser->row['custom_field'],true));
				if(key($parse) == 1)
				{
					$findUzman  = $this->db->query("SELECT * FROM " . DB_PREFIX . "custom_field_value_description WHERE custom_field_value_id like '{$parse[1]}'");
					$return = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;[ Uzmanlık : ".$findUzman->row['name']." ] <i class=\"fa fa-check\" style='color:green;' aria-hidden=\"true\"></i> <small>Doğrulanmış Üye</small>";
				}
				else
				{
					$return = NULL;
				}

			}
			else {
				$return = NULL;
			}
		}
		else
		{
			$return =  NULL;
		}
		return $return;
	}

	public function str_split_unicode($str, $l = 0)
	{
		if ($l > 0) {
			$ret = array();
			$len = mb_strlen($str, "UTF-8");
			for ($i = 0; $i < $len; $i += $l) {
				$ret[] = mb_substr($str, $i, $l, "UTF-8");
			}
			return $ret;
		}
		return preg_split("//u", $str, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
	}
}
### ara
'author' => $result['author'],
## güncelle
'author' => $this->isimParcala($result['author']),

Tüm yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra storage altında bulunan themes ve cache dosyalarınızı temizlemeniz gerekmektedir.

kurtitasarim

‘’İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras" diye tanımlanır tutku. Yaptığın işi sevmek yerine, sevdiğin işi yap mottosu da benim tutku tanımım. Kod yazmak bir yana, o kodun sistem üzerindeki hareketlerini, farklı cihazlar ile etkileşimini, o noktalarda oluşan sıkıntıları görmek, çözmek ve bunu yaparken diğer kişilere yol göstermek işimin en zevkli yanı. Bu sebeple önce tutku ile yapılan iş, sonra maddiyat..

Bir cevap yazın