Genel

Mysql MOD fonksiyonu kullanımı

Mysql MOD fonksiyonu kullanımı

Mysql MOD fonksiyonu kullanımı ile ilgili ufak bir araştırma sonrasında kullanımı hakkında Halil Çakar ile beraber biraz geliştirip kullanımda bulunduk.

Matematik yapı taşlarından olan mod burada bizim için 15’erli gruplar halinde 1 ila 15 arasında numaralandırma işlemi için kullandık. Bu işlemi php ile de yapabilirdik ama biz mysql kısmında halletmeyi düşündük ve bu şekilde bir çözüm ürettik.

ilerleyen bir zamanda birinin işine yaraması dileği ile.

[code] UPDATE table SET field = 15 WHERE id % 15 = 15 [/code]

Örnek olarak

[code]
mysql> SELECT MOD(234, 10);
-> 4
mysql> SELECT 253 % 7;
-> 1
mysql> SELECT MOD(29,9);
-> 2
mysql> SELECT 29 MOD 9;
-> 2
[/code]

Mod Nedir?

İstatistik (Sayıtım), belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. Belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanır.

Merkezi eğilim ölçüleri: Ortanca(medyan), tepedeğer(medyan) ve aritmetik ortalamadır.

Merkezi yayılım ölçüleri: Standart Sapma, Açıklık (aralık), çeyrekler açıklığıdır.

Tepedeğer(mod): Veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında en çok tekrar eden sayı tepedeğerdir (mod). Tepedeğer birden fazla olabilir.

Aritmetik Ortalama: Veri grubundaki tüm sayılar toplanıp veri sayısına bölünürse artimetik ortalama bulunur.

Açıklık(Aralık): En büyük değer ile en küçük değerin arasındaki fark açıklıktır.

Çeyrekler Açıklığı: Üst çeyrekle alt çeyrek arasındaki fark çeyrekler açıklığıdır.

Standart Sapma

Standart sapma bulunurken.

*Önce verilen dizinin aritmetik ortalaması bulunur.

*Her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki fark bulunur.

*Bulunan farkların her birinin karesi alınır. Karelerden elde edilen sayılar toplanır.

*Bulunan toplam veri sayısının 1 eksiğine bölünür ve elde edilen bölümün karekökü alınırsa standart sapma bulunmuş olur.

Bunu Oyla post

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

%d blogcu bunu beğendi: