IoT İş Başında : Sağlıkta Akıllı Çözümler

Amerika’ nın Missouri kentinde bir hastanede doktorlar, doğuştan kalp hastalığına sahip bebekleri, toplanan hayati verileri iki dakika içinde görmelerini sağlayan uzaktan izleme çözümleri ile takip etmekteler. Kalp atış hızı, ağırlık, oksijen doygunluğu vb. ile ilgili herhangi bir sorun varsa, sağlık ekipleri hızlı hareket edebilmekte ve güvenli bir şekilde proaktif bakım sağlayabilmektedirler. Burada sözünü ettiğimiz hususun önemini şu tespit çok daha iyi açıklıyor aslında: Hastane kendi Nesnelerin İnterneti (IoT – Internet of Things) altyapısını kurduğundan bu yanaHLHS (Hipoplastik Sol Kalp Sendromu) teşhisi konulan hiçbir bebeğin ölmediği belirlenmiş.

Birçok sağlık kuruluşu, hastaları sürece dahil ederek, kendi bakım ekiplerini güçlendirerek ve kurumsal etkinliklerini optimize ederek hasta bakımında yeni bir çağ açmak adına, akıllı sağlık hizmetlerine yönelmektedir.

Akıllı sağlık hizmetleriyle sektördeki zorlukların üstesinden gelin

Nesnelerin internetini (IoT) sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için kullanma fırsatı gerçekten çok büyük ve günümüzde sağlık sektörü tarafından çokça tartışılan bir konu. Potansiyel IoT sağlık pazarının 2022 yılına kadar 158 milyar dolar olacağı yönünde öngörüleri okuyoruz. Birçok hastane, yaşlanan nüfus, artan hasta beklentileri, kronik hastalıklar ve giderek karmaşıklaşan yasal düzenlemeler gibi, sağlık sektörünün karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için, IoT teknolojisini kullanan akıllı sağlık hizmetlerine yöneliyor.

Hasta deneyimini ve hizmet sonuçlarını geliştirmek için IoT sağlık çözümlerini kullanın

Günümüz hastaları ve sağlık ekipleri, geçmişe nazaran çok daha yüksek beklentilere sahiptir. IoT ve veri odaklı bilgiler, sağlık ekiplerinin en iyi kişisel bakımı sağlamalarına ve sürekli kontrol sayesinde hastanın katılımını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, akıllı bulut çözümleriyle hastalar, güvenli iletişim yoluyla kendilerine hizmet verenler ile ilişkilerini güçlendirebilirler.

Yeni teknoloilerin kullanılmasıyla birlikte sağlık hizmetleri ayrıca, klinik ve operasyonel etkinliği optimize ederek daha iyi tanı ve tedavi imkanına da sahip olabilmektedir. IoT çözümleri, kurumların modelleri ve eğilimleri tanımlamasına, veri sistemlerini bağlamasına ve kritik sistemleri uzaktan izlemesine yardımcı olur. Sağlık kurumları, donanımları ve sarf malzemelerini takip ederek bandaj stoğundaki açıktan, mevcut yatakların optimal kullanımına kadar sınırsız alanda verimliliği artırabilir ve maliyetleri düşürebilir; hatta çalışanların el dezenfektan protokolünü takip edip etmediklerini dahi izleyebilirler.

Sağlık kurumları artık sağlık tesislerinin duvarlarıyla sınırlı değil. Sektör uzmanları artık bireysel olarak uyarlanmış tedavi planları ile hassas bir hizmet sağlamak için uzaktan izleme ve veri bilgileri kullanabilmektedirler. Uzaktan izleme, önemli bir fayda olarak, gereksiz randevuları ortadan kaldırdığı için harcamaları da azaltmaktadır. Doktorlar, veri toplamak ve yönetmek için cihazları kullandıklarında, hastalara bakmak için daha fazla zaman kazanmaktadırlar. 

kurtitasarim

‘’İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras" diye tanımlanır tutku. Yaptığın işi sevmek yerine, sevdiğin işi yap mottosu da benim tutku tanımım. Kod yazmak bir yana, o kodun sistem üzerindeki hareketlerini, farklı cihazlar ile etkileşimini, o noktalarda oluşan sıkıntıları görmek, çözmek ve bunu yaparken diğer kişilere yol göstermek işimin en zevkli yanı. Bu sebeple önce tutku ile yapılan iş, sonra maddiyat..

Bir cevap yazın