asp.net facebook login

asp.net ve c# ile yazdığınız programlara gelen üyelerinizin formu doldurmadan kısaca login olup kayıt etmek isteyebilirsiniz. Bunların sonucunda bir facebook butonu yapıp facebook sayfasından bilgileri çekebilirsiniz. Kodları aşağı kısımda yayınlıyorum herhangi bir sorun yaşarsanız cevaplarım..

[php]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.Script.Serialization;
using ASPSnippets.FaceBookAPI;

namespace webSiteAcces
{
public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
protected void FacebookLogin(object sender, EventArgs e)
{
FaceBookConnect.Authorize("user_photos,email", Request.Url.AbsoluteUri.Split(‘?’)[0]);
}
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
FaceBookConnect.API_Key = "*****"; //Api Kodum
FaceBookConnect.API_Secret = "*****"; //Api Secret Kodum
if (!IsPostBack)
{
if (Request.QueryString["error"] == "access_denied")
{
ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert(‘User has denied access.’)", true);
return;
}
string code = Request.QueryString["code"];
if (!string.IsNullOrEmpty(code))
{
string data = FaceBookConnect.Fetch(code, "me");
FaceBookUser User = new JavaScriptSerializer().Deserialize<FaceBookUser>(data);
User.PictureUrl = string.Format("https://graph.facebook.com/{0}/picture", User.Id);
txtName.Text = User.Name;
txtUserName.Text = User.UserName;
txtUserId.Text = User.Id;
txtEmail.Text = User.Email;
profilResmi.ImageUrl = User.PictureUrl;

}
}
}

}
}

[/php]

facebook login
facebook login,facebook replace

kurtitasarim

‘’İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras" diye tanımlanır tutku. Yaptığın işi sevmek yerine, sevdiğin işi yap mottosu da benim tutku tanımım. Kod yazmak bir yana, o kodun sistem üzerindeki hareketlerini, farklı cihazlar ile etkileşimini, o noktalarda oluşan sıkıntıları görmek, çözmek ve bunu yaparken diğer kişilere yol göstermek işimin en zevkli yanı. Bu sebeple önce tutku ile yapılan iş, sonra maddiyat..

Bir yanıt yazın