Akademik Bilişim 2014

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta bir konferans düzenlenmiştir. Bununla birlikte Bilgi Teknolojileri Kongre ve Fuarı kapsamında kamu, sağlık, eğitim, turizm, iletişim, mühendislik ve sanayi alanlarındaki bilgi teknolojilerine dayalı uygulamalara yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Konferansta davetli bildiriler, yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum ve eğitim seminerleri yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır ve konferansa katılım ücretsizdir. 01-04 şubat tarihleri arasındaki seminer kursları aşağıda belirtilmiştir. 05-07 şubat tarihleri arasında konferans olacaktır.

 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • Yeni Nesil Internet: İnternet2, Ipv6, Gelecek İnternet
 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
 • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
 • İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
 • İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
 • Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
 • Sosyal Ağlar: Analiz ve etkileri
 • Sosyal Ağlar ve Eğitim
 • Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
 • Yeni Medya
 • Yeni Internet teknolojileri
 • Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
 • Web 3.0, Semantik Web ve Xml
 • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
 • Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
 • Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
 • Eğitim Yönetimi ve Bilişim
 • Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
 • e-çevre, e-atık, yeşil BT
 • E-tarım, Tarımsal Bilişim
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
 • Mekansal Bilişimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
 • Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
 • Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
 • Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
 • E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
 • E-yayıncılık, e-kitap
 • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
 • Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
 • 3G, 4G Teknolojileri
 • Wifi, WiMax, Mesh Ağları
 • Kurumsal İnternet Politikaları
 • Üniversite Bilişim Sistemleri
 • İnternet Yönetişimi ve STK’lar
 • Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 • E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
 • E/M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
 • Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
 • Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
 • Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
 • Kriptoloji ve E-imza
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
 • Sistem ve Ağ Yönetimi
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı ve Yönetimi
 • Web Servisleri
 • İnternet Servislerinin Çalıştırılması
 • İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik
 • İçerik Ağları
 • İnternet ve Sosyal Bilimler
 • İnternet ve Sanat
 • E-kültür , Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
 • Bulut Bilişim
 • Kuantum Bilişim
 • Yüksek Başarım Bilişimi
 • İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
 • Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
 • Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
 • Açık Veri, Açık Devlet
 • Digital Aktivizim
 • Siber Kültür
 • Nefret Söylemi
 • Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Gerçeklik)
 • IPTV
 • VoIP
 • Temel Bilimlerde Bilişim
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

kayıt için kullanınız.

kurtitasarim

‘’İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras" diye tanımlanır tutku. Yaptığın işi sevmek yerine, sevdiğin işi yap mottosu da benim tutku tanımım. Kod yazmak bir yana, o kodun sistem üzerindeki hareketlerini, farklı cihazlar ile etkileşimini, o noktalarda oluşan sıkıntıları görmek, çözmek ve bunu yaparken diğer kişilere yol göstermek işimin en zevkli yanı. Bu sebeple önce tutku ile yapılan iş, sonra maddiyat..

Bir yanıt yazın